Blogia
Grup de Solidaritat Jon Cortina
Chollo del día - Ventilador de techo 39,98 € 104,98 € -62%

Assemblea del Grup de Solidaritat Jon Cortina

El 13 de maig, el Grup de Solidaritat Jon Cortina convoca a tots els socis a l’assemblea que tindrà lloc a la seu dels Jesuïtes de Catalunya, c/ Llúria, 13, de Barcelona, a les 19:30 en primera convocatòria i a les 20:00 en segona.

L’ordre del dia previst és el següent:

1. Examen i aprovació, si escau, dels comptes anuals del Grup corresponents a l’exercici 2007, així com el pressupost anual previst per al 2008.

2. Presentació de la memòria d’activitats de 2007.

3. Elecció de nou president.

4. Precs i preguntes.

 

El 13 de mayo, el Grup de Solidaritat Jon Cortina convoca a todos los socios a la asamblea que se celebrará en la sede de los Jesuitas de Catalunya, c/ Llúria, 13, de Barcelona, a las 19:30 en primera convocatoria y a las 20:00 en segunda.

El orden del día previsto es el siguiente:

1. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del Grup correspondientes al ejercicio 2007, así como el presupuesto anual previsto para el 2008.

2. Presentación de la memoria de actividades de 2007.

3. Elección de nuevo presidente.

4. Ruegos y preguntas.

0 comentarios